Västerkälens Smedsåsens VägSamfällighet
Start  Dokument  Grunduppgifter  Förtroendevalda  Bilder 

Stadgar upprättade år 2018

Protokoll från årsmöte 2021
Dagordning för årsmöte 2021
Verksamhetsberättelse för år 2020
Budget för år 2021
Resultatrapport prel för år 2020
Balansrapport prel för år 2020
Revisionsberättelse för år 2020

Protokoll från årsmöte 2020
Kallelse
Föredragningslista årsmöte 2020
Budget för år 2020
Resultatrapport prel för år 2019
Balansrapport prel för år 2019
Verksamhetsberättelse för år 2019
Revisionsberättelse för år 2019

Protokoll från årsmöte 2019
Kallelse årsmöte 2019
Föredragningslista årsmöte 2019
Budget för år 2019
Resultatrapport för år 2018
Balansrapport för år 2018
Revision 2018
Verksamhetsberättelse för år 2018
Samtyckesblankett GBPR

Protokoll Årsmöte 2018
Budget för år 2018
Resultatrapport för år 2017
Balansrapport för år 2017
Revision 2017
Verksamhetsberättelse för år 2017
GDPR Dataskyddsförordningen
Föredragningslista årsmöte 2018
Aktbilaga_VSVS_nya_stadgar (16Mb)
Jfr gamla stadgar (5Mb)
Forslag_nya_stadgar_VSVS (5Mb)
Samtyckesblankett GBPR

Protokoll Årsmöte 2017
Bilaga till protokoll Årsmöte 2017
Dagordning årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse för år 2016
Stadgar att fastställa vid årsmöte 2017
Balansrapport för år 2016
Resultatrapport för år 2016
Revisionsberättelse för år 2016
PM till Revisionsberättelse för år 2016
Budget för år 2017

Protokoll Årsmöte 2016
Dagordning årsmöte 2016
Verksamhetsberättelse för år 2015
Balansrapport för år 2015
Resultatrapport för år 2015
Revisionsberättelse för år 2015
Budget för år 2016

Protokoll Årsmöte 2015
Underhållsplan för år 2015
Verksamhetsberättelse för år 2014
Balansrapport för år 2014
Resultatrapport för år 2014

Protokoll Årsmöte 2014
Verksamhetsberättelse för år 2013
Balansrapport för år 2013
Resultatrapport för år 2013

Protokoll Årsmöte 2013
Resultatrapport för år 2012
Verksamhetsberättelse för år 2012

Protokoll Årsmöte 2012
Resultatrapport för år 2011
Verksamhetsberättelse för år 2011

Protokoll Årsmöte 2011
Verksamhetsberättelse för år 2010

Protokoll Årsmöte 2010
Budget för år 2010
Verksamhetsberättelse för år 2009

Protokoll Årsmöte 2009
Dillagnes Historia